Vrouwelijke werknemers hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal minimaal zestien weken. Dat staat in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Het zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Na de geboorte start het bevallingsverlof; dit duurt tien tot twaalf weken.

Tijdens het verlof krijgt de werkneemster een uitkering die net zo hoog is als het ziektewetdagloon, ofwel honderd procent van haar salaris (met een maximum van het wettelijk maximumdagloon van 179,90 euro). Het UWV betaalt die uitkering uit: rechtstreeks of via de werkgever.

Duur van het verlof
De werkneemster moet minstens vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken, en na de bevalling heeft ze ook minimaal tien weken verlof. Dat betekent dat het verlof ook langer dan zestien weken kan duren. Is de werkneemster bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, dan heeft zij totaal achttien weken verlof gehad.

Op de website van het ministerie van SZW is te berekenen wanneer en voor hoe lang (nog) de werkneemster verlof kan opnemen.

Aanvraag
De werkneemster vraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever. Ook overhandigt zij dan een Zwangerschapsverklaring van haar arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Deze verklaring heeft de werkgever nodig om het verlof bij het UWV aan te melden. Dit doet hij uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof.

Ziekte
Als de werkneemster langer dan zes weken voor de vermoedelijke bevalling ziek wordt, begint haar verlof zes weken voor de bevalling. Afspraken over de gewenste ingangsdatum van het verlof vervallen dan.

Is de werkneemster ziek vanwege haar zwangerschap of bevalling, dan heeft zij recht op een Ziektewetuitkering . De werkgever loopt in dat geval geen risico. Wordt de ziekte niet door de zwangerschap veroorzaakt, dan moet de werkgever het loon doorbetalen totdat het zwangerschapsverlof ingaat.