Er is veel geregeld in Nederland op het gebied van vakantie en verlof. Zo heeft iedere werknemer recht op vakantie met behoud van loon. Ook het minimale aantal vakantiedagen waarop werknemers recht hebben, is in de wet vastgelegd.

Verder zijn er tal van mogelijkheden voor het opnemen van verlof: zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof.

Tot slot bestaat er nog een regeling waarmee werknemers kunnen sparen voor als zij onbetaald verlof willen opnemen: de levensloopregeling. Alle regelingen zijn in de wet geregeld, maar in de arbeidsovereenkomst of de CAO kan hiervan (naar boven) worden afgeweken.

In deze special informeert NUzakelijk u over alle ins en outs.