AMSTERDAM – De Kamer van Koophandel stuurt ondernemers de komende weken een brief om hen te herinneren aan de verplichte inschrijving in het Handelsregister. Dat schrijft de Belastingdienst op haar website.

De nieuwe Handelsregisterwet schrijft voor dat alle Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen eind 2009 moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het Handelsregister wordt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

Door de nieuwe wet wordt het Handelsregister uitgebreid met zo'n 300.000 nieuwe inschrijvingen.

Uitbreiding
De groep nieuwe inschrijvers bestaat uit:
- eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij;
- eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen, zoals notarissen en artsen;
- publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties;
- kerkgenootschappen;
- straatventers;
- vestigingen van verenigingen en stichtingen;
- verenigingen van eigenaren.

Mailing
De KvK heeft de afgelopen weken een proefmailing verzonden naar een bestand van maatschappen en eenmanszaken uit het notariaat, belastingadviseurs en belastingconsulenten. De overige ongeveer 33.000 financieel/juridische en medische vrije beroepsbeoefenaren ontvangen tussen eind oktober en half december een brief. Het gaat dan om bijvoorbeeld accountants, advocaten en artsen.

Begin 2009 start het aanschrijven van maatschappen en eenmanszaken in de landbouw en de creatieve sector. Op 31 december 2009 moeten alle ondernemingen in het Handelsregister zijn ingeschreven.