BRUSSEL - De eisen aan het eigen kapitaal van banken moeten worden aangescherpt, zo heeft EU-commissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) woensdag voorgesteld aan de EU-landen en Europarlement.

"Deze nieuwe regels vormen een verstandig en evenwichtig antwoord op de financiële beroering die we momenteel meemaken", zei McCreevy. "Discipline, transpantie en voorzichtigheid zijn onontbeerlijk voor een gezond en stabiel bankstelsel."

Brussel wil onder meer de kredietverlening van banken aan een enkele partij aan banden leggen. Banken kunnen daardoor op de interbancaire markt maar tot een bepaald bedrag lenen of uitlenen aan andere banken.

Leningen
Ook mogen banken niet meer zomaar leningen herverpakken en verkopen in de vorm van effecten. Ze moeten daarvoor steeds 5 procent in eigen huis houden bij deze zogeheten securisatie.

Brussel wil tegelijk duidelijker EU-brede criteria voor de vraag of banken zogeheten hybride kapitaal (kapitaal dat zowel vreemd als eigen vermogen omvat) mogen meetellen voor hun totale kapitaal.

Plannen
Het Europees Parlement reageert matig enthousiast op de plannen. "Tot nu toe was commissaris McCreevy niet vooruit te branden. Nu de kalveren aan het verdrinken zijn, komt hij gelukkig eindelijk met voorstellen om de put te dempen", aldus PvdA'ster Ieke van den Burg. "Deze aanpassing lost de crisis weliswaar niet op, maar biedt wel een aantal hoognodige verbeteringen voor de toekomst."

CDA'er Cornelis Visser noemt het voorstel een klein stapje. "Het zijn een aantal onderdelen die nu beter worden geregeld. De colleges van toezichthouders zijn op zichzelf een goede ontwikkeling, maar daarmee voorkom je nog steeds niet dat nationale belangen een rol spelen. Ook het plan voor securisatie zou de huidige crisis niet voorkomen. Dat vereist geen nieuwe regels, maar sterker toezicht. Wat mij betreft door de ECB als Europese toezichthouder."