DEN HAAG - De doelstelling om de administratieve lasten voor ondernemers deze kabinetsperiode met 25 procent te verminderen, is voor staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) niet keihard.

In het opinieblad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de bewindsman het percentage deze week een "sturingsmechanisme" om ministeries en politici scherp te houden.

"Ik heb liever 20 procent reductie en applaus van ondernemers omdat ze het echt merken, dan 25 procent reductie en het nauwelijks merken", aldus De Jager.