AMSTERDAM - Het onderwijs is de meest vergrijsde bedrijfstak. De gemiddelde leeftijd van een leraar is 43,4 jaar en dat is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het hoogste van alle beroepen. De vergrijzing in de onderwijssector neemt de komende jaren wel af.

De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in Nederland is 39 jaar en acht maanden. De onderwijzers en leraren zitten daar dus ruim drie jaar boven. In het basis- en voortgezet onderwijs werken ongeveer een half miljoen mensen. Vooral mannen in de sector zijn relatief oud. Hun gemiddelde leeftijd ligt zelfs boven de 45 jaar tegenover ruim 41 bij de vrouwen.

Een kwart van de mannen in het onderwijs is 55 jaar of ouder. Een groot deel van hen zal binnen enkele jaren met pensioen gaan. Daardoor zal het aantal vrouwen in het onderwijs snel toenemen. Ook omdat bij de aanwas van jonge docenten vrouwen zijn oververtegenwoordigd. Van de negen geslaagde leraren voor de opleiding basisonderwijs is er slechts één een man.