DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende heeft dinsdag in de Tweede Kamer opgeroepen tot samenwerking om de financiële stabiliteit te herstellen. Volgens de premier gaat dit "de partijpolitieke grenzen te boven".

Balkenende zei dat in een toelichting op de miljardeninjectie van Nederland, België en Luxemburg voor Fortis. Volgens de premier dreigde Fortis in grote problemen te komen. Een faillissement zou "onevenredige schade voor de Nederlandse economie" hebben betekend. Het zou ook mondiale gevolgen hebben gehad. Het kabinet "kon en wilde zich niet afzijdig houden".

Het kabinet heeft zijn besluit om Fortis te steunen genomen in nauw overleg met diverse betrokkenen, onder wie de president Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank.

Reddingsplan
Balkenende sprak de hoop uit dat congres en senaat in de Verenigde Staten het snel eens zullen worden over een reddingsplan voor de Amerikaanse financiële sector. Ook in Europa moeten er snel maatregelen komen, zoals een beter financieel toezicht en extra leningen voor het midden- en kleinbedrijf.

De premier zegt in nauw contact te staan met de leiders van de andere EU-lidstaten over de crisis. Hij noemde met name de Franse president Nicolas Sarkozy, de huidige EU-voorzitter, die hij binnenkort spreekt.

Overheid
Volgens Balkenende "staat de Nederlandse overheid voor stabiliteit en continuïtiet van het Nederlandse bankwezen". Hij wees er op dat er sprake is van "turbulente tijden" en dat de Nederlandse overheid beurskoersen niet beslissend kan beïnvloeden. Wel kan de overheid maatregelen nemen die bijdragen aan het herstel van vertrouwen.