DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt zo goed als zeker dinsdag nog een spoeddebat over de financiële crisis en de steun van het kabinet aan het bankbedrijf Fortis. Bij het naar verwachting korte debat moeten dan premier Jan Peter Balkenende en minister Wouter Bos (Financiën) aanwezig zijn.

GroenLinks zal het debat dinsdagmiddag na het vragenuurtje aanvragen. De verwachting is dat het verzoek brede steun krijgt. Volgens betrokkenen wordt het debat mogelijk gevoerd door de fractievoorzitters, en niet door de financiële specialisten.

Bos stuurt op verzoek van de Kamer nog een brief met daarin de stand van zaken rond de financiële crisis en verdere uitleg over de injectie van ruim 11 miljard euro door België, Nederland en Luxemburg in Fortis.

Ingewijden verwachten die brief pas dinsdagavond. Door eerder een spoeddebat te houden kan het kabinet vooraf al uitleg geven.