AMSTERDAM – Ondernemers in de Rotterdamse wijk Delfshaven kunnen voortaan bij een zogeheten Scholingswinkel terecht voor educatie en advies. De Scholingswinkel is een initiatief van het Albeda Collega om de - vaak - laagopgeleide ondernemers in de wijk te ondersteunen.

Via de Scholingswinkel kunnen ook leerlingen van de school door middel van stageopdrachten praktijkervaring opdoen.

De Scholingswinkel in Delfshaven is het tweede centrum. In 2005 is de eerste winkel op Boulevard Zuid geopend. Daar hebben in het eerste jaar tachtig ondernemers uit die wijk een opleiding gevolgd. Het aantal stageplaatsen groeide de afgelopen jaren van 10 naar 110.

Prijs
Het concept Scholingswinkel heeft dit voorjaar de prijs gewonnen van het meest innovatieve praktijkvoorbeeld binnen de publieke sector tijdens het InAxis Innovatiefestifal 2008 in Utrecht. InAxis, dat verbonden is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, stimuleert organisaties in het openbaar bestuur door te werken aan vernieuwing.