AMSTERDAM - Het proces van vergunningverlening aan accountantsorganisaties is nagenoeg afgerond. Van de 699 kantoren hebben 463 accountantskantoren een vergunning gekregen om wettelijke controles te verrichten. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag.

Het gaat om de vergunning voor controles bij zogeheten niet-OOB-organisaties. Dat zijn middelgrote en grote ondernemingen, met uitzondering van beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen (de zogenoemde Organisaties van Openbaar Belang).

Volgens de AFM heeft het proces van vergunningverlening geleid tot een duidelijke kwaliteitsverbetering. "Kantoren zijn zich bewuster geworden van de eisen waaraan zij moeten voldoen om een wettelijke controlepraktijk te voeren," aldus de AFM.

Aanvraag
Dat blijkt ook uit het feit dat 202 kantoren zelf de vergunningaanvraag hebben ingetrokken omdat zij niet aan de eisen uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) konden of wilden voldoen. Zes aanvragen zijn niet in behandeling genomen omdat de aanvraag niet compleet was. De AFM heeft vijf vergunningaanvragen definitief afgewezen.

Aan 23 niet-OOB aanvragers is (nog) geen vergunning verleend omdat zij (nog) niet hebben aangetoond aan de eisen van de Wta te voldoen. Volgens de AFM hebben kantoren waarvan de vergunning is ingetrokken of afgewezen veelal een bescheiden controlepraktijk. Zij verlenen hoofdzakelijk andere financieel-administratieve diensten, die zij ook zonder vergunning kunnen blijven verlenen.