DEN HAAG - Auto's laten rijden op waterstof lijkt op een aantal punten gunstig voor het milieu. Maar nog niet alle gezondheidseffecten laten zich voorspellen, stelt de Gezondheidsraad maandag in een advies aan minister Jacqueline Cramer van VROM.

Auto's op waterstof zijn nog toekomstmuziek, maar de raad stelt nu al dat dit alternatief voor fossiele brandstoffen beter lijkt voor de luchtkwaliteit in met name de grote steden. Ook zou onder meer de geluidhinder afnemen.

Toch zijn er ook mogelijk nadelige gevolgen. Zo zijn er risico's die samenhangen met brand en explosie en is nog onbekend wat de gevolgen zijn van het vrijkomen van stoffen uit de brandstofcellen in de voertuigen.