AMSTERDAM – De laatste twintig jaar is de werkgelegenheid in de Nederlandse detailhandel flink gegroeid, terwijl het aantal bedrijven is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van EIM in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

In 1987 waren er in de detailhandel ongeveer 360.000 voltijdbanen, terwijl dat aantal in 2006 gegroeid was tot ongeveer 490.000.

Dit komt neer op een gemiddeld groeipercentage van ruim anderhalf procent over de laatste twintig jaar.

Schaalvergroting
Hier tegenover staat dat het aantal bedrijven in de detailhandel licht is gedaald: van ongeveer 92.000 naar 83.000 bedrijven. Dat komt neer op een daling van een half procent per jaar. De sector heeft dus een aanmerkelijke schaalvergroting doorgemaakt.

De laatste vijf jaar is dit proces echter tot staan gebracht, zo meldt EIM. De afgelopen jaren lijkt er zelfs sprake van enige - zij het zeer geringe - schaalverkleining. Sinds 2001 is de werkgelegenheid in de detailhandel namelijk min of meer constant.

In- en uitstroom
De in- en uitstroom van bedrijven in de detailhandel wordt beïnvloed zowel door korte als lange termijnfactoren. Op de lange termijn zijn dit factoren als de kosten van bedrijfsruimte, de financiële beloning en de hoogte van toe- en uittredingsbarrières.Voor de korte termijn geldt dat als de financiële condities van ondernemerschap ten opzichte van het werken in loondienst verbeteren, de instroom van bedrijven toeneemt.

Dit geldt zelfs als de werkloosheid stijgt en het moeilijker is om een baan in loondienst te krijgen. Ook dan zal het aantal bedrijven dat per saldo instroomt in de detailhandel groter worden.