DEN HAAG - Vorig jaar was een op de elf werknemers een flexwerker. Totaal gaat het om 575.000 mensen. Sinds 2004 stijgt het aantal flexwerkers weer, na een aantal jaren gedaald te zijn.

Dat meldde maandag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Flexwerk betaat vooral uit uitzendwerk, inval- en oproepwerk en vakantiebanen.

Vrouwen hebben vaker een flexbaan dan mannen. De laatste tien jaar zijn de verschillen wel kleiner geworden. Dat komt omdat tussen 1998 en 2003 het aantal vrouwen met een flexbaan is gedaald.

Jong
De schommelingen in het flexwerk zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de economische situatie. Flexwerkers zijn vaak jong en laag opgeleid.

Een op de drie werknemers van 15 tot 25 jaar heeft een flexibel arbeidscontract. Vaak gaat het dan om werk in de zomermaanden. Vaak zijn dat scholieren of studenten met een bijbaantje. Flexwerk komt meer voor onder niet-westerse allochtonen dan onder autochtonen.