DELFT - De trend van steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is niet meer te stuiten op de arbeidsmarkt. Voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland is er blij mee.

"Het verlost werkgevers van een boel administratieve romslomp en werknemers van de betutteling van verplichte sociale verzekeringen." Maar hij vreest wel ondermijning van ons sociale stelsel van onder meer de WW, WAO/WIA en AOW.

Daarom is het volgens de voorman van het midden- en kleinbedrijf hoog tijd dat het kabinet, werkgevers en vakbonden er serieus naar kijken. Hermans wil het onderwerp op tafel leggen tijdens het najaarsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners begin oktober.

Verdubbeling
Momenteel zijn er ongeveer 1 miljoen zzp'ers en dat aantal verdubbelt volgens MKB-Nederland binnen twee jaar. Het zijn veelal mensen die de plaats innemen van werknemers in loondienst. Met als groot verschil dat de zelfstandigen niet verplicht verzekerd zijn voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid en vaak niet sparen voor een aanvullend pensioen.

Werkgevers vinden het aantrekkelijk, omdat zij mensen kunnen inhuren voor concrete klussen. Ze hebben dan minder vast personeel nodig. Ook worden ze niet opgezadeld met de hele afwikkeling van lonen, premies en belastingen.

Volgens Hermans kiezen mensen ervoor om als zelfstandige aan de slag te gaan, omdat ze hun eigen tijd willen indelen en af willen van allerlei verplichte regelingen. Een werknemer in loondienst houdt bijvoorbeeld van de 45 euro per uur die hij verdient, 24 euro netto over, terwijl de zzp'er die 45 euro bijna helemaal vrij kan besteden.

Pensioen
De MKB-voorzitter juicht het opkomende ondernemerschap onder de vaak oud-werknemers toe. Aan de andere kant ziet hij wel dat een grote groep zzp'ers geen aanvullend pensioen naast de AOW opbouwt en in de problemen kan komen bij ziekte, omdat ze geen geld uittrekken voor noodgevallen en hun oude dag. Hermans is er huiverig voor om dit de ondernemers op te leggen.

Maar de werkgeversvoorman heeft geen pasklaar antwoord op de vraag wat er dan wel moet gebeuren om het sociale stelsel overeind te houden. Dat kan haast niet zonder verplichtingen. Een optie zou volgens hem kunnen zijn een basisstelsel sociale verzekeringen voor iedereen, net zoals de verplichte ziektekostenverzekering. Mensen kunnen dan zelf kiezen voor een aanvullend pakket.

"Wat we ook besluiten, de trend van meer zzp'ers loopt door. Het gebeurt gewoon, dus we moeten nu kijken hoe we de nadelen kunnen corrigeren zonder de wortel uit de plant te trekken." Daarom is het volgens hem wel de hoogste tijd dat het kabinet met werkgevers, vakbonden en deskundigen in de Sociaal-Economische Raad een oplossing zoekt.