DEN HAAG - Het plan van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken om mensen die hun AOW uitstellen te belonen met 5 procent meer AOW voor elk jaar uitstel, loont te weinig.

Mensen die na hun 65e doorwerken, kunnen beter wel AOW aanvragen en dat AOW-geld storten in een lijfrente. Dat levert hen veel meer op.

Dat zegt Herman Kappelle, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en directeur van Aegon. De AOW voor een gehuwde is nu 8546 euro per jaar. Stelt iemand zijn AOW een jaar uit, dan ontvangt hij in de plannen van Donner vanaf zijn 66e 5 procent, oftewel 427 euro meer AOW. Stort iemand dat bedrag op zijn 66e in een lijfrente, dan kan hij levenslang rekenen op een uitkering van 650 euro, aldus Kappelle.