AMSTERDAM - De 27 EU-landen zijn het donderdag eens geworden over een regeling voor kennismigranten. Hooggekwalificeerde werknemers van buiten Europa kunnen daardoor gemakkelijker in EU-landen aan het werk, schrijft het Financieele Dagblad.

Niet-Europeanen die minimaal 1,5 keer het gemiddelde salaris van het EU-land krijgen aangeboden, hebben recht op een zogeheten blauwe kaart. In Nederland ligt die inkomenseis op 1,2 keer het gemiddelde loon. Daarom heeft het EU-besluit hier weinig gevolgen.

Voor Europa is het besluit wel belangrijk, zegt staatssecretaris Nebahat Albayrak, omdat niet alle EU-landen al een kennismigrantenregeling hebben. 'Voor sommige landen betekent dit dat ze nu zo'n instrument moeten invoeren', aldus de staatsecretaris.

Pardon
De ministers zijn het ook eens geworden over een pact voor gezamenlijk immigratie- en asielbeleid. De EU-landen spreken daarin af dat een onvoorwaardelijk en grootschalig pardon zoals drie jaar geleden in Spanje 'onwenselijk' is.

Volgens Albayrak is een pardonregeling zoals in Nederland is afgesproken onder dit pact nog wel zijn toegestaan. 'Wij hadden geen algemeen, ongericht pardon, maar een specifiek pardon en dat mag nog wel.'