AMSTERDAM – Bedrijven in de farmaceutische industrie, bio- en medische technologie investeren veel in kennis, maar het rendement daarvan valt tegen. Dat komt vooral door gebreken in management en organisatie, blijkt uit een studie van Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

Ook verstaan de farmabedrijven de kunst van het samenwerken te weinig, schrijft het Financieele Dagblad vrijdag.

Volgens de onderzoekers bepaalt technologie slechts een kwart van het succes van innovatie. De rest komt voort uit sociale innovatie, te weten management, organisatie en samenwerking met andere partijen.

Investeringen
Totaal zijn ongeveer 1.200 bedrijven in Nederland actief in de sectoren farmacie, biotechnologie en medische technologie. Samen hebben zij een omzet van zo'n acht miljard euro. Daarvan wordt jaarlijks een miljard euro geïnvesteerd in r&d.

Die investeringen vertalen zich echter niet in een grote stroom nieuwe of verbeterde producten. In de farmaceutische industrie bestaat slechts veertien procent van de omzet uit nieuwe producten; verbeterde producten maken 23 procent van de omzet uit. Bij de biotechnologie liggen die percentages op dertig procent respectievelijk 32 procent. Ter vergelijking: in de ICT-sector komt ongeveer 75 procent van de omzet uit nieuwe en verbeterde producten.

Sociale innovatie
Volgens de onderzoekers zijn hoge investeringen in r&d dan ook niet de doorslaggevende factor in innovatie, maar zijn de 'zachte krachten' veel belangrijker. In het algemeen geldt dat 25 procent van het uiteindelijke innovatiesucces wordt bepaald door technologische innovatie en de overige 75 procent voortkomt uit sociale innovatie.

In die laatste factoren moet dan ook verbetering van het rendement worden gezocht. Vooral de samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en biotechnologiebedrijven en de samenwerking met kennisinstellingen en universiteiten zijn van groot belang.

Onderzoek
Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, dat wil dat farmabedrijven meer rendement halen uit hun r&d-investeringen. Op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan het drukken van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg.