AMSTERDAM - Het dreigende personeelstekort in de zorg wordt schromelijk overdreven. Dat stellen verschillende deskundigen in het blad Zorgvisie. Volgens hen schetsen het Centraal Planbureau en de commissie-Bakker doemscenario's.

In de prognoses zou te weinig rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de stijgende arbeidsproductiviteit.

Twee jaar geleden bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg op basis van berekeningen van Prismant naar buiten dat het tekort aan medewerkers in de zorg de komende decennia oploopt tot zevenhonderdduizend.

Efficiënter
Prismant had zich gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens Esther Mot, voormalig hoofd van de groep gezondheidszorg bij het CBS, is er in deze berekening geen rekening mee gehouden dat mensen in de toekomst efficiënter gaan werken. Zij voorspelt in Zorgvisie dat de arbeidsproductiviteit door het dreigende personeelstekort zal toenemen.

Frank Cörvers, hoofdonderzoeker bij het researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van de universiteit van Maastricht, vermoedt ook dat het wel losloopt met het arbeidstekort in de zorg. Hij raamde eerder al dat in de periode 2007-2012 geen tekorten ontstaan in de zorg. Bovendien gelooft hij er heilig in dat ieder tekort zichzelf uiteindelijk opheft, 'al levert zo'n aanpassingsproces wel fricties op.'

De commissie-Bakker, die in juni een advies uitbracht over de toekomst van de arbeidsmarkt, becijferde dat tot 2020 een half miljoen extra mensen voor de zorg nodig zijn.

Calvinisme
Volgens Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie van innovatie aan de TU-Delft, wordt dit cijfer nauwelijks onderbouwd. Bovendien ademt het rapport een geest van calvinisme door de focus te leggen op 'werk, werk en nogmaals werk', vindt Kleinknecht. "In de bijbel staat dat we na de verdrijving uit het paradijs voortaan 'in het zweet des aanschijns' ons brood moeten verdienen. De obsessie van de commissie-Bakker met participatie is ongetwijfeld goed calvinisme, het is helaas geen goede economie', aldus de hoogleraar tegen Zorgvisie.

In plaats van te hameren op dreigende tekorten in de zorg, zou de overheid het thema op een creatieve en positieve manier moeten uitdragen, vindt Monique van den Bergh, landelijk projectleider Leren en Werken in de Zorg van de stichting Regio Plus. Dit is een samenwerkingsverband van achttien regionale werkgeversverbanden voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Volgens haar is er de laatste jaren al veel meer aandacht voor preventie van ziekte, waardoor de zorgvraag afneemt. Ook stelt ze dat regionale samenwerking leidt tot meer efficiency.