DEN HAAG - Het bestuur van bedrijven komt onder "doorlopend en repressief" toezicht te staan. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie wil de top van ondernemingen voortdurend in kaart houden om fraude beter te kunnen bestrijden.

In een brief aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Kamers van Koophandel, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en notarissen kondigde de bewindsman donderdag aan dat hij het nieuwe toezicht per 2010 wil invoeren. Het doorlopende toezicht komt in de plaats van de huidige praktijk, waarin de oprichter van een onderneming vooraf een verklaring van geen bezwaar moet vragen en daarna met rust wordt gelaten.

De controle vooraf blijkt onvoldoende te werken, zo werd eerder al gewaarschuwd. Met de bestaande werkwijze kan criminaliteit niet goed genoeg worden aangepakt.

Witwassen
Het preventieve toezicht kan immers worden ontweken door kort na oprichting van een bedrijf malafide personen toe te laten tot het ondernemingsbestuur. Ook kan een meerderheidsbelang worden overdragen aan dubieuze personen zonder dat dit tot verscherpt toezicht leidt. Criminelen die een onderneming nodig hebben voor bijvoorbeeld witwaspraktijken kunnen ook een lege bv opkopen. Via die route hoeven ze geen verklaring van geen bezwaar aan te vragen.

In de nieuwe opzet worden bedrijven, en ook stichtingen, na bestuurswisselingen steeds opnieuw door Justitie onder de loep genomen. Mocht het departement problemen voorzien, dan kan het de toezichthouders inlichten.

Het plan van Hirsch Ballin is de eerste uitwerking van een kabinetsbesluit dat al in 2005 werd genomen. De bewindsman moet het doorlopende toezicht nog vervatten in een wetsvoorstel.