DEN HAAG - Kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties naderen achter de schermen een akkoord over een gematigde loonontwikkeling in 2009. Ingewijden sluiten niet uit dat er afspraken gemaakt kunnen worden over maximale looneisen van rond de 3,5 procent, evenveel als dit jaar.

De overeenstemming hierover moet beklonken worden tijdens het najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft vakbonden en werkgevers maandagavond geschreven dat hij deze bijeenkomst eind september of begin oktober wil houden. Naar een exacte datum wordt nog gezocht.

Donner herinnert de sociale partners er in zijn brief aan dat het kabinet afziet van de geplande btw-verhoging in 2009. Dat gebeurt mede op dringend verzoek van werkgevers en bonden. Daarnaast is het kabinet bereid de WW-premie voor werknemers volgend jaar te schrappen, op voorwaarde dat de sociale partners er voor zorgen dat de lonen dan niet te veel stijgen.

Inflatie
Het kabinet wil te hoge loonstijgingen voorkomen omdat die de inflatie opjagen en dus schadelijk zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Tijdens het najaarsoverleg wil Donner met werkgevers en bonden ook opnieuw praten over vergroting van de arbeidsdeelname. Hij wil dat meer mensen gaan werken en dat ze langer aan het werk blijven. Dat is nodig omdat in de nabije toekomst een tekort aan arbeidskrachten dreigt.

Donner wil met sociale partners afspraken maken over meer scholing van werknemers. Ook moeten bonden en werkgevers meehelpen om ervoor te zorgen dat werknemers die werkloos dreigen te raken zo snel mogelijk een andere baan vinden. Enkele maanden terug deed een adviescommissie onder leiding van TNT-topman Peter Bakker hiertoe voorstellen, maar het is onduidelijk of die tijdens het najaarsoverleg worden overgenomen.