DEN HAAG - De tarieven in het openbaar vervoer gaan volgend jaar met gemiddeld 4,5 procent omhoog. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) heeft de Tweede Kamer dat maandag laten weten.

Dit jaar kwam de tariefverhoging, na bijstelling onder druk van de Kamer, uit op 2,5 procent. Huizinga had ingezet op 3,1 procent. Voor 2009 gaat zij daar flink boven zitten.

Groenlinks-fractieleider Femke Halsema, sindskort ook woordvoerder ov, reageert geschrokken en verontrust. "Zo kun je nooit de concurrentie met de auto aangaan", liet zij weten. Halsema wil de staatssecretaris via mondelinge vragen dinsdag optrommelen.

Klandizie
Ook de SP reageert woest, omdat het kabinet alleen oog zou hebben voor de belangen van de ov-bedrijven. Een deel van de tariefstijging is om die te compenseren voor de voorziene terugval in klandizie.

De staatssecretaris stelt telkens de nieuwe tarieven vast na overleg met consumentenorganisaties, vervoerbedrijven en lagere overheden. "We geven advies, zij kan ermee doen wat zij wil", reageerde reizigersorganisatie Rover. Rover had liever de tariefstijging beperkt tot 3,2 procent, de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Rover is ook 'niet blij' met het model dat volgens Huizinga is gebruikt voor de tariefberekeningen. De kosten van ov-bedrijven spelen daarbij een bepalende rol. Die kosten zijn prijs- maar nog veel meer loongevoelig. "Het moet niet zo zijn dat reizigers de afspraken gaan betalen voor beëindiging van de staking in het streekvervoer," zei de Rover-woordvoerder. Hij gaat de Kamer inschakelen om het tariefvoorstel te torpederen.