DEN HAAG - Het kabinet wil het bedrijfsleven niet via wetgeving dwingen werk te maken van thuiswerken, telewerken en flexwerken tegen de files, nu links en rechts initiatieven uit de grond schieten.

Een ministeriële regeling met een (milieu)puntensysteem, "is nog niet van tafel, maar in principe willen we er geen gebruik van maken", zei milieuminister Jacqueline Cramer maandag.

Zij is "vol vertrouwen" over de fileaanpak die een coalitie van bedrijven, overheden en vakbonden maandag in Den Haag presenteerde. Cramer zal nauwlettend volgen wat ermee gebeurt. Eind volgend jaar is een evaluatie gepland.

Eurlings
Verkeersminister Camiel Eurlings (Verkeer), die vooral de structurele aanpak prees, sprak van een "schot in de roos". Het kabinet zal volgens hem nog voor eind september reageren.

"We moeten ergens beginnen. Zes regio's doen mee en er komt een vervolg. We moeten van het positieve uitgaan", zei Cramer over kritiek uit de milieubeweging zoals Natuur en Milieu.

De milieubeweging klaagt over onvoldoende garanties dat andere regio's de voorstellen van de coalitie overnemen en hamert op een nationale doelstelling over het aantal auto's in de spits en de uitstoot van vervuilende stoffen, samen met nationale regelgeving als stok achter de deur. Ondernemers verzetten zich tegen wat zij zien als extra bureaucratie.