VOORBURG - Het verbruik van leidingwater door Nederlandse huishoudens en het bedrijfsleven is tussen 2003 en 2006 afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Het Nederlandse bedrijfsleven bespaarde 2 procent leidingwater per jaar, ondanks het feit dat de bevolking groeide.

Nederlandse huishoudens zijn sinds 1990 steeds minder leidingwater gaan gebruiken. Bedroeg het gemiddelde verbruik in 1990 nog 47,9 kubieke meter water, in 2006 was dat 44,7 kubieke meter per huishouden, een afname van 7 procent.

Van alle bedrijfssectoren bespaarde de landbouw het meeste leidingwater. Grootverbruikers op het gebied van leidingwater blijven de basismetaalindustrie, de aardolie-industrie, de veehouderij, de chemische industrie en de houtindustrie. Het meeste leidingwater, twee derde, wordt echter niet door het bedrijfsleven maar door de Nederlandse huishoudens verbruikt.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven droeg niet alleen bij aan de daling van het leidingwaterverbruik. Tussen 2003 en 2006 onttrok het ook minder grondwater. De landbouw onttrok 14 procent minder grondwater, industriebedrijven, energiebedrijven en de milieudienstverlening onttrokken samen 13 procent minder grondwater.