AMSTERDAM - Veel ouders denken minder te gaan werken als de bezuinigingen op de opvang door gastouders doorgaan. Bijna een op de vijf gezinnen zegt dat een van de ouders zelfs helemaal zal moeten stoppen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Platform Kwaliteit Gastouderopvang.

Volgens de belangenorganisatie zegt verder 45 procent van de gastouders dat zij zullen stoppen met de opvang van kinderen als de bezuinigingen doorgaan. Door de uit de hand lopende kosten voor de kinderopvang wil staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs de vergoeding aan ouders die gebruik maken van gastouders verlagen van ongeveer 6 euro naar 2,50 euro per uur.

Ongeveer twee jaar geleden werd de mogelijkheid om vergoeding te krijgen voor de opvang door gastouders juist verruimd. Bijna 40 procent van de ouders zegt dat zij daardoor meer zijn gaan werken.

Opvang
Vergeleken met kinderdagverblijven bieden gastouders onder andere het voordeel dat zij ook opvang buiten de kantooruren bieden. Voor mensen met een beroep met nachtdiensten is dat een uitkomst. Het Platform Kwaliteit Kinderopvang zegt inmiddels 80.000 handtekeningen tegen de bezuinigingen van Dijksma te hebben verzameld.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet maandagochtend in een reactie weten het onderzoek voorbarig te vinden. "Het moet allemaal nog ingevuld worden, in overleg met de branche."

Onderscheid
Bovendien wordt volgens hem in de vraagstelling onvoldoende onderscheid gemaakt tussen informele opvang (2,50 euro per uur) en professionele opvang, door mensen die investeren en bijvoorbeeld een crèche in huis hebben (4 euro per uur). In het onderzoek lijkt het alsof er alleen sprake is van de eerste categorie, aldus de zegsman.