DEN HAAG - Mensen die thuiswerken of dichter bij hun werk gaan wonen, en zo minder in de auto zitten, kunnen een fiscale stimulans tegemoet zien. Het ministerie van Financiën is bereid mee te werken, stelt een woordvoerder van een adviesgroep onder leiding van oud-vakbondsleider Lodewijk de Waal.

Het kabinet moet er volgens hem nog wel formeel mee instemmen. Zo zou een hogere verhuiskostenvergoeding mogelijk worden voor mensen die nu op 25 tot 30 kilometer van hun werk wonen, om ze over te halen te verkassen; nu geldt een plafond van 5000 euro voor zo'n belastingvrije vergoeding.

De Waal boog zich de afgelopen maanden over zulke oplossingen voor het fileleed. 'Zijn' werkgroep presenteert maandag aanbevelingen, die de eerstkomende jaren moeten leiden tot 5 procent minder autokilometers - en de bijbehorende uitstoot - in de spits in zes regio's. De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Milieu) nemen het advies in ontvangst.

Bereikbaarheidsoffensief
De gekozen aanpak is volgens de woordvoerder nieuw en niet zozeer de afzonderlijke maatregelen. Hij spreekt van een 'bereikbaarheidsoffensief' van bedrijfsleven en regionale overheden. Onder het advies vallen zes convenanten met afspraken met de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, plus Eindhoven-Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Daarbij zijn meer dan 150 bedrijven met een half miljoen werknemers betrokken, aldus De Waal. Hij is optimistisch over een 'uitrol' over het hele land. "De regio's Twente en de Drechtsteden hebben zich aangemeld. Het gaat als een lopend vuurtje."

KPN
Koploperbedrijven als Rabobank, KPN en Capgemini werken mee aan een scala aan maatregelen. In en om Amsterdam bijvoorbeeld zullen ruim 100.000 werknemers op kantoor- en bedrijventerreinen kunnen kiezen uit autodelen, shuttlebussen en 'vanpoolen' in combinatie met een proef met betaald rijden en ov-passen.

Er is ook een proef ophanden met een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zodat werknemers een betere kans maken op een baan als ze dichtbij huis solliciteren. Er begint dit jaar een proef met het stimuleren van het ruilen van banen, waarbij opnieuw het CWI bemiddelt.

Het advies omvat concept-aanbevelingen die de sociale partners - ook FNV, CNV en MHP deden mee - doen in het kader van de Stichting van de Arbeid. Volgens De Waal worden die definitief als het kabinet met Prinsjesdag "adequaat reageert".