DEN HAAG - Het bedrijfsleven moet volgens minister Donner maatregelen nemen om blootstelling van werknemers aan zogeheten nanodeeltjes te minimaliseren. Volgens hem is dat nodig zolang veel onbekend is over de risico's van nanotechnologie, waarbij met stoffen op minuscuul formaat wordt gewerkt.

Zo kunnen bijvoorbeeld zware metalen verwerkt worden in alledaagse producten, zoals voedingsmiddelen en cosmetica. Donner vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers en vakbonden zitten, advies over de mogelijkheden om blootstelling aan nanodeeltjes zo veel mogelijk te voorkomen.

Eerder dit jaar trokken de vakcentrale FNV, GroenLinks en diverse consumentenorganisaties al aan de bel over het toenemend gebruik van de innovatieve hoogwaardige techniek en de onbekendheid daarmee.