DEN HAAG - Bedrijven hoeven nieuwe werknemers in de toekomst niet meer onmiddellijk te melden bij de Belastingdienst. Het kabinet schaft de zogeheten eerstedagmelding af. Ingewijden hebben woensdag een bericht daarover in het Financieele Dagblad bevestigd.

Volgens de bronnen in Den Haag komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe voorstellen om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Het verdwijnen van de eerstedagmelding is daarvan de belangrijkste.

De regel is twee jaar geleden ingevoerd om zwartwerken en illegale arbeid tegen te gaan. De melding moet uiterlijk één dag voor de eerste werkdag van de nieuwe werknemer worden gedaan, op straffe van een boete van meer dan 1100 euro.