DEN HAAG - Minister Donner (Sociale Zaken) hakt pas in november de knoop door over de WW-premies voor werkgevers en werknemers. Of de premie voor de werkloosheidsverzekering geschrapt kan worden voor werknemers en verlaagd voor werkgevers, hangt af of de sociale partners de lonen weten te matigen.

Deze boodschap gaf de CDA-bewindsman vrijdag af na afloop van de ministerraad. Hij wees erop dat de premies altijd bij ministerieel besluit in november worden vastgesteld.

Voordat hij de knoop doorhakt, wil hij eerst nog over de loonontwikkeling praten met sociale partners, onder meer tijdens het traditionele najaarsoverleg, en met de Tweede Kamer over de koopkracht. Dat gebeurt allemaal na Prinsjesdag, als het kabinet de begroting presenteert en de vakbeweging de looneisen voor volgend jaar.

Bedrijfsleven
Het kabinet is van plan om volgend jaar de lasten voor het bedrijfsleven bijna een miljard euro te verlagen. Bovendien trekt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken een half miljard uit voor nieuwe innovatieprojecten. Het kabinet maakt deze maatregelen op Prinsjesdag bekend, aldus ingewijden.

In de begroting voor volgend jaar zal staan dat met de toenemende inflatie een loon-prijsspiraal voorkomen moet worden. Daarom moeten de lonen gematigd worden en overweegt het kabinet in 2009 voor werknemers de WW-premie te schrappen, zodat zij netto meer overhouden van hun salaris.

Werkgevers
Om voor werkgevers de kosten in de hand te houden zou voor hen de WW-premie met 350 miljoen verminderd worden. Dat bedrag zou in latere jaren oplopen tot 500 miljoen per jaar.

Daarnaast profiteren ondernemers in 2009 van een meevaller bij de inkomensafhankelijke zorgpremies. Zij zijn daardoor volgend jaar een half miljard minder kwijt. Of dat voordeel in latere jaren opnieuw optreedt, is nog onduidelijk.

Begrotingsoverschot
Het begrotingsoverschot van het kabinet zou door deze maatregelen wat lager uitvallen. Het komt in 2009 niet uit op 1,4 procent, zoals eerder geraamd, maar op 1,3 procent.