DEN HAAG - CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) verwerpt de kritiek van ouderenbonden ANBO, Unie KBO en PCOB op de kabinetsplannen voor hervorming van de AOW. Om het staatspensioen houdbaar te houden moeten de lasten worden verhoogd en tegelijkertijd moet langer doorwerken beloond worden.

Dat zei de bewindsman vrijdag na afloop van de ministerraad. Hij sprak van een "eerlijke uitwerking" van het compromis dat zijn partij, de PvdA en de ChristenUnie vorig jaar in het regeerakkoord hebben gesloten over maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Volgens ouderenbond ANBO zou het CDA met de AOW-plannen kiezersbedrog plegen en noemt de ingrepen onbespreekbaar. "En dat vond het CDA tijdens de verkiezingen in 2006 ook", aldus de ANBO. Maar volgens Donner kent Nederland nou eenmaal een politiek systeem, waarin nooit één partij de macht krijgt en er dus altijd compromissen gesloten moeten worden.

Meebetalen
De ouderenbonden vallen erover dat mensen die 65 worden vanaf 2011 moeten gaan meebetalen aan de AOW. "Deze mensen hebben daar al voor betaald. "Je kan ook andere keuzes maken. Over het AOW-spaarfonds dat een aantal jaren geleden is ingesteld om de stijgende kosten op te vangen, hoor je niemand meer", aldus woordvoerders van de bonden.

Ook over andere maatregelen, zoals het belonen van langer doorwerken na je 62e en het later laten ingaan van de AOW, hebben ze hun twijfels. Ze zijn het oneens dat de vergrijzing steeds wordt genoemd als argument voor bezuiniging.

CDA
Dat de ANBO het CDA bekritiseert is pikant. De partij kwam in 1994 in electoraal zwaar weer nadat ze met voorstellen was gekomen voor aanpak van de AOW en belandde acht jaar in de oppositie.

Vicefractievoorzitter Liesbeth Spies van het CDA is ietwat verbaasd over de kritiek van de ouderenbonden. Ze wees erop dat de AOW-plannen al op hoofdlijnen staan in het regeerakkoord en de precieze uitwerking nog op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Volgens haar zullen de bonden dan zien dat er ook aantrekkelijke punten zijn, zoals een bonus voor mensen die langer doorwerken."

Spies is niet bevreesd voor een herhaling van 1994. Volgens haar wint in de samenleving het gevoel terrein dat "we alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk mensen tot hun 65e op de arbeidsmarkt te houden".