AMSTERDAM - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de trage terugbetaling van teveel ingehouden bijdragen door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten van Nederlanders die in het buitenland wonen die hun geld maar niet terugkrijgen.

Volgens de Nationale ombudsman, donderdag, kan het gaan om bedragen oplopend tot 2500 euro. De eerste helft van 2008 ontving hij ruim 40 klachten van vooral gepensioneerde mensen over terugbetaling van teveel betaalde bijdrage over 2006. De Nationale ombudsman schat dat meer dan 1000 mensen nog wachten op hun geld.

Maximale bijdrage
Nederlanders die in het buitenland wonen zijn verplicht een bijdrage te betalen voor hun zorgverzekering. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en wordt uitgevoerd door het CVZ.  De bijdrage wordt maandelijks ingehouden op het inkomen en is aan een maximum gebonden.

Doordat bijvoorbeeld is uitgegaan van een onjuist inkomen of niet is gestopt met innen wanneer de maximale eigen bijdrage al is betaald, kunnen mensen teveel hebben betaald. Dit bedrag kan variëren van 25 tot 2500 euro. Het CVZ heeft de meeste mensen al een jaar geleden verteld welk bedrag zij nog terug moeten krijgen, maar zij hebben hun geld tot op de dag vandaag nog steeds niet terug gekregen.

Oplossing
Het CVZ deelde de Nationale ombudsman desgevraagd mee dat er computerproblemen waren, waardoor niet kon worden terugbetaald. Het onderzoek van de Nationale ombudsman moet duidelijk maken hoe het probleem met de trage terugbetaling alsnog opgelost kan worden. Mensen die zich via de Nationale ombudsman melden heeft het CVZ tot nu toe wel handmatig weten te helpen.