AMSTERDAM - Een aantal commerciële partijen krijgt onder strikte voorwaarden toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) om te voorkomen dat zij nieuwe kredieten verstrekken aan mensen met problematische schulden. Dat meldt de Staatscourant donderdag.

Volgens de Staatscourant moeten marktpartijen toegang krijgen via het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dit is een privaat initiatief waarin deelnemers betalingsachterstanden van burgers registreren.

Tot de initiatiefnemers van het LIS behoren energie- en postorderbedrijven, waaronder ook internetwinkels. Daarnaast participeren onder andere de vereniging van woningbouwcorporaties AEDES, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook het BKR, dat de wettelijke taak heeft om kredieten te registreren, krijgt toegang tot de basisadministratie.

Strikte voorwaarden
Aan het gebruik van de privacygevoelige gegevens worden strikte voorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan is dat gegevens alleen gebruikt mogen worden voor het controleren van de identiteit van personen die nieuwe financiële verplichtingen willen aangaan of zich melden voor schuldhulp. De instellingen voor schulden- of kredietregistratie zullen de verstrekte gegevens dus niet mogen gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld ten behoeve van het innen van schulden bij de personen die geregistreerd staan.

Verder blijven bedrijven en instellingen verplicht om eerst op andere manieren de identiteit van iemand te achterhalen.