BRUSSEL - Europese vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over verscherpte regels voor Europese ondernemingsraden. Het compromis moet de ondernemingsraden van de grote Europese multinationals efficiënter maken, onder meer door tijdiger informatie van de ondernemer.

Vakbeweging ETUC en ondernemersfederatie BusinessEurope hebben dat donderdag gemeld. Om het compromis was gevraagd door de EU-instellingen, die dit najaar de regels voor deze overlegorganen willen herzien.

Europarlementslid Jan Cremers (PvdA), specialist in de Europese ondernemingsraden, vindt dat het compromis veel dingen open laat. Hij mist ook afspraken over faciliteiten, evenals sancties voor bedrijven die nalaten om een Europese OR in te stellen. "Momenteel heeft slechts een op de drie bedrijven die zo'n raad moeten instellen, dat echt gedaan", aldus Cremers.