AMSTERDAM - Ziekenhuiszorg blijkt duurder dan noodzakelijk wegens hoge transactiekosten. Om de marktwerking in de zorg succesvol te maken, moet de zorginkoop door zorgverzekeraars efficiënter. Dat stelt Claudia Brandenburg die donderdag promoveert met haar onderzoek naar transactiekosten in de zorg.

Het nieuwe zorgstelsel zou moeten zorgen voor meer marktwerking om zo een efficiënt en betaalbaar zorgstelsel te creëren. Nu blijkt dat de zorg duurder is dan noodzakelijk door transactiekosten: de kosten die samenhangen met de inkoop en facturering van behandelingen. Deze transactiekosten zijn sterk gestegen na de hervorming van het zorgstelsel, waardoor de inkoop van zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

De oplossing voor de explosief stijgende transactiekosten ziet Brandenburg in het afsluiten van mantelcontracten of door de ziekenzorg in de organisatie van verzekeraar onder te brengen. "Als zorgverzekeraars de transactiekosten van ziekenhuiszorg betaalbaar willen houden, kunnen ze beter een compleet ziekenhuis kopen in plaats van losse behandelingen", aldus Brandenburg.

Belangen
Door de behandelingen in eigen organisatie onder te brengen, worden tevens de belangen van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder gelijk getrokken. Dit zou moeten voorkomen dat ziekenhuizen onderscheid gaan maken op winstgevende behandelingen en patiënten.