AMSTERDAM - Het kabinet laat een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) uitvoeren naar de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag, aldus ElsevierFiscaal.nl donderdag. De vraag is hoe de toeslagen zodanig vereenvoudigd kunnen worden 'dat de burger deze regelingen goed begrijpt'.

Volgens de site heeft Minister Bos van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer twee IBO's aangekondigd. Eén daarvan is een onderzoek naar het toeslagensysteem.

Dit systeem wordt onder de loep genomen omdat het voor de burgers te ingewikkeld blijkt en voor de Belastingdienst tot uitvoeringsproblemen leidt. Met name de huur- en kinderopvangtoeslag zijn dermate ingewikkeld dat bij het invullen van de aanvraag- en wijzigingsformulieren veel fouten worden gemaakt.

Grondslagen
Een ander probleem voor de Belastingdienst is dat bepaalde grondslagen, bijvoorbeeld de huurprijs (huurtoeslag), niet goed (objectief) toetsbaar of niet betrouwbaar blijken te zijn. Bij de zorgtoeslag zorgt vooral het grote aantal (ongeveer 5 miljoen) toeslagen voor problemen. In totaal worden iedere maand circa 8 miljoen voorschotten voor toeslagen uitbetaald. Een complicerende factor daarbij is dat al deze voorschotten één of meerdere keren per jaar wijzigen.

Het kabinet heeft al eerder laten weten dat vereenvoudigingen in de toeslagen noodzakelijk zijn. In het IBO moeten de mogelijkheden daarvoor aan bod komen. De resultaten van het onderzoek en het kabinetsstandpunt worden vóór de zomer van 2009 verwacht.