AMSTERDAM - Dga’s hebben rond 20 maart dit jaar een vragenlijst toegestuurd gekregen in het kader van hun eventuele btw-plicht. Wie deze vragenlijst nog niet (volledig) heeft teruggestuurd, krijgt hem opnieuw en moet hem vóór 4 oktober 2008 alsnog terugsturen, aldus de Belastingdienst woensdag.

 In een uitspraak van 18 oktober 2007 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen btw-ondernemer is als hij werkzaamheden uitvoert op grond van een arbeidsovereenkomst met zijn vennootschap. Eerder oordeelde de Nederlandse Hoge Raad dat dga's in bepaalde gevallen wél ondernemer zijn voor de btw.

Op basis van de antwoorden van de vragenlijst beoordeelt de Belastingdienst of de registratie als btw-ondernemer beëindigd of aangepast moet worden. Dat laatste kan het geval zijn als de dga deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw. Ook wil de Belastingdienst vaststellen of een dga nog btw moet betalen als er een einde komt aan zijn registratie als btw-ondernemer.

Meer informatie
In het besluit van 21 december 2007 heeft de staatssecretaris van Financiën de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie voor dga's beschreven. De uitspraak staat bekend als het Van der Steen-arrest.