DEN HAAG - Woningcorporaties pakken huurders die zich schuldig maken aan woonfraude onvoldoende aan. Een meerderheid in de Tweede Kamer eist dat de corporaties meer eigen recherche plegen en vervolgens optreden tegen overtreders.

Bij woonfraude gaat het onder andere om doorverhuur zonder medeweten van corporaties en hennepteelt in woningen. Volgens Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg moeten de sociale huisvesters allereerst actief op zoek naar deze vorm van fraude.

Eerder heeft minister Ella Vogelaar voor Wonen gezegd dat zij gemeenten de mogelijkheid wil geven om fraudeurs een forse boete te geven van maximaal 16.000 euro. Volgens de bewindsvrouw hebben ook gemeenten te weinig aandacht voor woonfraude.