DEN HAAG - Het vliegverbod dat de Turkse luchtvaartmaatschappij Onur Air in 2005 kreeg opgelegd van de toenmalige minister van Verkeer (Karla Peijs) was terecht.

De Raad van State heeft woensdag een eerdere uitspraak van de rechter in deze zaak bevestigd. Na een aantal incidenten met Onur Air schortte de minister op 12 mei 2005 de toestemming om te vliegen op Nederland op wegens veiligheidsrisico's. Onur Air was het niet eens met het vliegverbod en stapte naar de rechter.

De rechtbank oordeelde dat het vliegverbod terecht was, maar dat de minister zich op verkeerde grondslagen had beroepen. Zowel de minister als Onur Air stapte daarop naar de Raad van State. Volgens de Raad had de minister zich inderdaad op andere gronden moeten beroepen, maar dat laat onverlet dat het vliegverbod terecht was.

Veiligheid
Hoewel de vliegmaatschappij beargumenteerde dat de incidenten "niet in negatieve zin afwijken van het normaalbeeld" bij andere vliegmaatschappijen, oordeelde de Raad dat het vliegverbod terecht was genomen omdat de minister " geen enkele risico kan nemen wanneer het de veiligheidsaspecten van het luchtverkeer betreft".