DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen verdere uitbreiding van het zwangerschapsverlof. Dinsdag werd bekend dat de Europese Commissie het zwangerschapsverlof wil verlengen, mogelijk tot achttien weken. Nu is het Europees minimum veertien weken, in Nederland is het verlof zestien weken.

Voor Nederlandse moeders zou de nieuwe 'zwangerschapsverlofrichtlijn', die de vorige uit 1992 moet vervangen, een extra verlof van twee weken betekenen. Nederlandse vrouwen krijgen nu zestien weken verlof rond de bevalling, waarvan ze er in principe minimaal vier vóór de bevalling moeten opnemen.

In België hebben vrouwen recht op vijftien weken verlof, in Duitsland veertien weken en in Denemarken achttien. In sommige vroegere Oostbloklanden gelden veel langere verloven, Tsjechische vrouwen bijvoorbeeld hebben 28 weken.

Plannen
De plannen moeten nog worden uitgewerkt voordat ze op 1 oktober door de Europese Commissie kunnen worden aangenomen. Maar duidelijk is volgens bronnen in Brussel al wel dat de verantwoordelijk EU-commissaris Vladimir Spidla (Werkgelegenheid) geen regels wil stellen over hoeveel weken minimaal vóór de bevalling moeten worden opgenomen.

VNO-NCW wijst er op dat zwangerschapsverlof is bedoeld ter bescherming van de gezondheid van zwangere en pas bevallen vrouwen. In het commissievoorstel wordt zelfs geen poging gedaan om aan te tonen dat deze gezondheid in gevaar is en dat daarom het verlof moet worden uitgebreid.

Nederland
Het is met elk voorstel voor meer verlof hetzelfde: er komt altijd wat bij en er gaat nooit wat af, aldus VNO-NCW. Nederland is koploper in de wereld wat verlof en vrije tijd betreft, met een gemiddeld aantal gewerkte uren van nog geen 1340 uur per jaar.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil nog niet reageren op de plannen. Hij wil volgens zijn woordvoerster het definitieve voorstel van de Commissie dit najaar afwachten.