AMSTERDAM - Zowel publieke als private partijen wensen dat de duurzaamheid van gebouwen en gebieden objectief wordt vastgesteld. Om in die behoefte te voorzien werkt de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met onder meer Stichting Bouwresearch aan een nationaal duurzaamheidskeurmerk.

Het keurmerk wordt de Nederlandse versie van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method), de toekomstige standaard voor Europa. BREEAM werd ontwikkeld in Groot-Brittannië om het duurzaam bouwen te stimuleren.

Tegenwoordig wordt het vaak gebruikt om kantoorgebouwen te analyseren en te verbeteren. Naar aanleiding van een aantal criteria kan een score aan een gebouw worden toegekend. In Groot Brittanië zijn zo al 100.000 gebouwen gecertificeerd.

Citeria
De criteria voor het keurmerk worden vastgesteld door een groep onafhankelijke deskundigen van ingenieurs- en adviesbureaus. Naar verwachting zullen de eerste certificaten volgend voorjaar worden uitgegeven.
­
De DGBC hoopt te bereiken dat duurzaamheid in alle facetten van het bouwproces-van planning en ontwikkeling tot exploitatie en gebruik- een structurele rol zal spelen. Duurzaamheid heeft immers invloed op de waarde van het gebouw of gebied.