AMSTERDAM - Bedrijven in de regio Zwolle gaan onderling schuiven met personeel. Daarvoor hebben enkele organisaties en bedrijven rond Zwolle een bemiddelingscentrum opgericht. Zo zitten werkgevers minder vast aan werknemers en kunnen zij sneller mankracht inzetten.

Als binnen een bedrijf of organisatie werknemers uitvallen, is dat niet alleen erg vervelend voor de betreffende mensen zelf, maar ook voor het bedrijf. Dit betekent voor een bedrijf vaak een lang en kostbaar traject om nieuw personeel te werven.

Daarom hebben enkele bedrijven en organisaties in en rond Zwolle (Novon, Countus, Scania, Rabobank en VNO-NCW) zich verenigd in het Poortwachtercentrum (PWC). Binnen het PWC kunnen bedrijven onderling schuiven met personeel.

Werknemers
Op die manier kan een werkgever voor werknemers die niet goed op hun plek zitten binnen de onderneming snel een passende werkkring vinden bij een van de andere deelnemers in het PWC . Goed voor de betreffende werknemers en goed voor het bedrijfsleven dat de mensen graag wil vasthouden.

Juist ook voor kleine bedrijven is het PWC interessant, omdat de uitval in een klein team veel meer impact heeft dan in een grotere organisatie. Het PWC werkt op kostendekkende basis, waardoor er geen (duurdere) commerciële tussenkomst nodig is bij de herplaatsing van werknemers.