AMSTERDAM - Het aantal mensen dat altijd of vaak duurzame producten aanschaft, is dit jaar met een derde gedaald ten opzichte van 2007. Opvallend is dat ouderen juist meer duurzame artikelen zijn gaan kopen, terwijl jongeren dit minder doen.

Dat blijkt uit de Duurzaamheid Monitor 2008 van stichting iNSnet. Van de duurzame goederen die mensen wel in huis halen, zitten biologische voeding en schoonmaakmiddelen in de lift. Producten voor duurzame energie zijn het laatste jaar bijna niet aangeschaft. Redenen hiervoor zijn te vinden in het subsidiebeleid van de overheid en een verzadiging die optreedt op de markt voor spaarlampen, dubbel glas en huishoudelijke apparaten met een A-label.

Mensen schaffen vooral minder duurzame producten vanwege de prijs. Ze worden steeds vaker te duur gevonden. Toch zien bijna vier op de tien Nederlanders zichzelf als 'bewust duurzame consument'.

Crisis
"Het afnemende belang dat mensen aan duurzame thema's toekennen kan een gevolg zijn van het minder nadrukkelijk beleven van het onderwerp, maar tegelijk toch ook van media-aandacht die zich na de Al Gore storm weer meer op andere thema's richt, zoals de economische crisis, die als meer bedreigend wordt ervaren", stelt Peter van Vliet, voorzitter van stichting iNSnet.

Onder bekende landgenoten associëren Nederlanders Prins Willem Alexander en Femke Halsema het meest met duurzaamheid. Saillant detail is dat uitgerekend milieuminister Jacqueline Cramer het minst als duurzaam wordt beschouwd. Hoger opgeleiden en ouderen kiezen vooral voor de kroonprins als toonbeeld van duurzaamheid, terwijl lager opgeleiden het meeste vertrouwen hebben in Jan Marijnissen en Marianne Thieme.

Het onderzoek wijst uit dat de overheid de meest aangewezen partij blijft om duurzaamheid te stimuleren.