AMSTERDAM - Zowel het aantal uitzenduren als de omzet van de Nederlandse uitzendsector is gedaald, zo blijkt dinsdag uit de meest recente cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Het totaal aantal uren in de periode van week 29 tot 32 daalde met 8 procent en de uitzendomzet nam af met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Medisch
Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 13 procent en dat de omzet met 8 procent afnam. De administratieve sector liet een daling zien van 8 procent in uren en 5 procent in omzet.

De uren in de industriële sector vertoonden een daling van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet daalde met 3 procent. Het aantal uren in de technische sector daalde met 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet daalde met 5 procent.