AMSTERDAM - Aandeelhouders en commissarissen moeten moed tonen in het beloningsdebat. Ze moeten "navigeren tussen nijd en onzin om tot een rationele beloningsstructuur te komen".

Dat zei Morris Tabaksblat, de opsteller van de naar hem genoemde gedragscode voor goed ondernemingsbestuur, maandag tijdens de onvangst van een eredoctoraat van Nyenrode bij de opening van het academisch jaar.

"Sterke emoties en irrationaliteit doordrenken het beloningsdebat", aldus Tabaksblat. De argumenten van de topbestuurders over hun topsalarissen vindt hij "buitengewoon hol". De critici laten zich daarentegen leiden door "sociaal onwenselijke emoties zoals nijd".

Bijdragen
Aandeelhouders en commissarissen roept hij op hun steentje bij te dragen aan het debat. Hij geeft daarbij niet aan hoe ze dat precies moeten doen.

De hevigheid van de discussie bewijst volgens Tabaksblat dat de Nederlandse bevolking de topinkomens onrechtvaardig vindt. Dat zorgt volgens hem voor instabiliteit in de samenleving.

Tabaksblat ziet de onvrede over topbeloningen als een tekortkoming in het kapitalistische systeem, waarvan hij wel benadrukt dat het vooralsnog het beste economische systeem is.

Egoïsme
Tekortkomingen in het kapitalisme moeten volgens hem worden opgelost. "We moeten het soort kapitalisme dat wordt gedomineerd door ongebreideld egoïsme en een absoluut gemis aan morele normen vermijden", aldus de oud-topman van Unilever.

De beloningen van topbestuurders liggen in Nederland al langere tijd onder vuur. Zo liet onder meer minister Wouter Bos van Financiën zich meerdere malen kritisch uit over bonussen van topmannen.

Buitenland
Enkele kopstukken uit het bedrijfsleven brengen daartegen in dat ondernemingen naar het buitenland vertrekken als de kritiek op salarissen aanhoudt.

Fiscale maatregelen zijn inmiddels aangekondigd en ook aandeelhouders hebben al actie ondernomen. Zo blokkeerden ze salarisverhogingen van elektronicaconcern Philips. De commissie-Frijns, die de naleving van de code-Tabaksblat toetst, kwam onlangs met de aanbeveling dat commissarissen bestuurders moeten kunnen korten.