AMSTERDAM - De accountantsorganisaties Nivra en NOvAA hebben bezwaar tegen de naam die een nieuwkomer zichzelf heeft aangemeten: NOvRA.

Volgens de twee gevestigde organisaties lijkt deze teveel op hun eigen namen. Dat meldden de verenigingen maandag. Ze dreigen met een schadeclaim en een dwangsom van 5000 euro per dag.

Nivra en NOvAA hebben NOvRA gesommeerd uiterlijk op maandag om vijf uur 's middags de naamsrechten over te dragen. Ook moet NOvRA ophouden met het gebruiken van de titels RAA en AAA. Deze lijken in de ogen van Nivra en NOvAA teveel op de door hun gehanteerde titels RA en AA. NOvRA heeft laten weten niet te zullen ingaan op de sommatie wegens "tal van redenen".

Conflict
De oprichting van het NOvRA vloeit voort uit een eerder conflict tussen verschillende groepen accountants binnen het Nivra. Een aantal kleinere accountantskantoren stoort zich aan een nieuwe gedragscode die bijna twee jaar geleden werd ingevoerd, volgens hen op instigatie van de grotere kantoren. Bij het niet naleven van de regels verliezen de kleinere accountants hun lidmaatschap van het Nivra of NOvAA en mogen zich geen accountant meer noemen.

Het Nivra stelt dat de strengere regels nodig zijn wegens boekhoudschandalen, met name in de Verenigde Staten. In de ogen van de kleinere accountants willen de grotere accountantskantoren hen overladen met regels om vervolgens klanten van hen af te pakken.

"Intimidatie", noemt voorzitter Corneel Spil van het NOvRA de sommatie van Nivra en NOvAA. "Zoveel regelgeving heeft ons het werken onmogelijk gemaakt. En bij de regels wordt niet gekeken naar de kwaliteit van het werk, maar of het werk wel juist wordt vastgelegd. Bureaucratie", aldus voorzitter Corneel Spil van het NOvRA.

Contributie
Volgens Spil is het voor huidige leden van het Nivra en de NovAA zeer aantrekkelijk om over te stappen. "Bij hen betaal je 1500 euro contributie, bij ons 100 euro. Bovendien hebben wij werkbaarder regels. Ik denk dat we over een jaar zo'n tweeduizend leden hebben", aldus de voorzitter.

Het Nivra, met ongeveer 14.000 leden, vindt dat de naamkeuze van de nieuwkomer verwarring oproept. De organisatie kan zich niet voorstellen dat iemand zijn lidmaatschap opzegt om zich aan te sluiten bij de nieuwe club. "Dan verliest hij of zij de titel accountant, want we hebben een wettelijk beschermd beroep. Zij noemen zichzelf een organisatie voor adviseurs, wat dat ook moge zijn", aldus woordvoerder Marc Schweppes, die stelt dat het NOvRA momenteel 27 leden heeft.

Controles
Spil erkent dat zijn leden geen wettelijke controles zullen mogen verrichten bij klanten. "Maar van al het werk dat accountants verrichten, maken wettelijke controles maar een klein deel uit. Bovendien verwacht ik dat wij ons gewoon accountants mogen noemen. Dat wijst Europese jurisprudentie uit." De voorzitter heeft daarom alle vertrouwen in een rechtszaak.

Als het NOvRA niet tegemoet komt aan de gestelde eisen, stappen Nivra en NOvAA naar de rechter, aldus de zegsman van het Nivra.