AMSTERDAM - Grote internationaal actieve bedrijven ervaren een gebrek aan toptalent in Nederland. Dat stelt Qaunteus op basis van onderzoek onder de Raad van Bestuursleden van de 50 grootste Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn.

Van de bestuursleden geeft 77 procent aan dat er onvoldoende toptalent binnen de onderneming bestaat om strategische projecten uit te voeren. Deze projecten worden daardoor uitgesteld, buiten Nederland uitgevoerd of door externen gedaan. Met name technologische ontwikkelingen hebben hieronder te lijden.

De meerderheid (54 procent) geeft aan dat het gebrek aan talent ten opzichte van vorig jaar onveranderd slecht is. 38 procent ziet een verbetering, terwijl 8 procent een verslechtering ziet.

Concurrentiepositie
Grote internationaal actieve bedrijven kunnen kennisintensief werk relatief makkelijk naar het buitenland verplaatsen. Toch zien de bestuursleden regels, wetgeving en inflexibiliteit als belangrijke belemmeringen.

Slechts 18 procent denkt dat het gebrek aan talent geen invloed heeft op de concurrentiepositie van Nederland. Vorig jaar was dat nog 21 procent.