AMSTERDAM - De economische groei heeft geleid tot een forse stijging van de koopkracht in 2006 en 2007. Het zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste stijgingen sinds 2001.

In 2006 steeg de koopkracht gemiddeld met 2,4 procent en vorig jaar met 3,1 procent, zo becijfert het CBS. Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) heeft aangekondigd dat niemand er volgend jaar in koopkracht op achteruit gaat.

Sinds begin jaren negentig steeg de koopkracht het meest in 2001. Toen gingen huishoudens er vijf procent op vooruit. Dat kwam toen vooral door wijzigingen in het belastingstelsel. In de jaren daarna lag de stijging alleen in 2002 hoger dan één procent. In 2005 toonde de koopkracht een lichte daling.

Hoofdkostwinners
Huishoudens hadden vorig jaar gemiddeld iets meer dan 22 duizend euro te besteden. Ouderen verdienen meer dan jongeren: hoofdkostwinners tussen de 50 en 55 jaar verdienen het meest. Gemiddeld harken ze ruim 26 duizend euro binnen.

De koopkracht is ruwweg gezegd het inkomen dat mensen overhouden om te besteden aan hun huishouden. Het is het bruto-inkomen, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting.