AMSTERDAM - Gemeenten, scholen, re-integratiebureaus en andere geïnteresseerden kunnen vanaf 1 september aanstaande op een nieuwe internetsite (gratis) gebruik maken van ervaringen die zijn opgedaan in projecten om mensen gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Dat meldt het ministerie van SZW maandag. De internetsite, maakergelijkwerkvan.nl  is een initiatief van staatssecretaris Aboutaleb.

De projecten zijn uitgevoerd met geld uit het Europees Sociaal Fonds en richten zich tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om gelijke kansen voor mannen en vrouwen, allochtonen en gehandicapten, maar ook voor meer kansen voor mensen die bij voorbeeld door drugsverslaving of langdurige werkloosheid een achterstand hebben opgelopen.

Voorbeelden
De afgelopen jaren zijn ruim honderd van deze projecten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld methodes te vinden, om bijstandsgerechtigden te helpen aan een baan als huishoudelijke hulp, om stageplekken te vinden voor allochtone jongeren en om de kwaliteiten te meten van langdurig werklozen.

Alle beproefde methoden zijn nu verzameld op de internetsite. De bedoeling is dat de site verder wordt uitgebouwd met andere beproefde middelen om mensen aan werk te helpen en betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Zo kan onder meer een bijdrage worden geleverd aan de inspanningen van gemeenten, UWV en CWI om deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra naar werk te begeleiden.