AMSTERDAM - Een samenwerking tussen UWV en de Hogeschool in Emmen gericht op de re-integratie van oudere werklozen is bijzonder geslaagd. 75 procent van de deelnemers wist hun stageom te zetten in een baan. Dat meldt Arboplus.nl.

Een samenwerkingsverband tussen een opleidingsinstituut en een organisatie als het UWV is nieuw op het terrein van de re-integratie.  Het re-integratieproject 'Kansen voor Kenniswerkers' dat de samenwerkende partijen ontwikkelde richt zich op een vaak vergeten groep werklozen. Het gaat om de hoog opgeleide 45-plussers.

Deelnemers volgen lessen in ondernemerschap, marketing en innovatiemanagement. Ook een stage maakt onderdeel uit van het re-integratietraject.

Vooroordelen
Vooroordelen over de oudere werknemer zijn bij re-integratie een groot probleem. Ze zouden vaker verzuimen, duur zijn en geen stress aankunnen. De deelnemers van de proef zeiden inderdaad last te hebben van die vooroordelen. Daarbij - al konden ze het niet hard maken - meenden ze dat werkgevers ze vanwege hun leeftijd vaak niet uitnodigden voor een gesprek.