AMSTERDAM - Uit recentelijk onderzoek van DigiProfs Computersupport is gebleken dat 77 procent van de thuiswerkplekken onveilig is. Deze cijfers sluiten aan bij eerdere publicaties die aantoonden dat veel computers van consumenten niet goed beveiligd zijn.

Naar aanleiding van de cijfers van de Nederlandse Vereniging van banken, heeft DigiProfs eind 2007 - in samenwerking met een bedrijfsrecherchebureau en een anti-hackingsorganisatie - een Security & Performance controle voor thuiswerkplekken ontwikkeld.

Met name bedrijven met bedrijfsgevoelige informatie zoals accountants- en advocatenkantoren, wilden weten hoe het met de computerveiligheid bij hun medewerkers thuis gesteld was. Met deze computers wordt op bedrijfsnetwerken ingelogd, die hierdoor veiligheidsrisico's lopen.

Software
In de eerste zes maanden van dit jaar, heeft DigiProfs 544 thuiswerkplekken onderzocht, waarvan 88 procent niet optimaal functioneerde. In 77 procent van de gevallen ontbraken software updates die zorgen voor een optimale beveiliging van de computer.

In 26 procent van de gevallen was het draadloze netwerk niet of onvoldoende beveiligd. Eén op de negen computers bevatte spyware of virussen. Dergelijke situaties kunnen leiden tot het infecteren van het bedrijfsnetwerk met virussen, computerinbraak op het bedrijfsnetwerk en tot verlies van belangrijke data.

Medewerkers
De cijfers zijn schokkend, maar niet altijd aan de bedrijven of de techniek te wijten, volgens Roger Gosel van DigiProfs. In veel gevallen hebben bedrijven behoorlijke procedures, maar zijn het de medewerkers die bewust of onbewust de veiligheid van de bedrijfssystemen in gevaar brengen.

Door instellingen op de computer te veranderen, gebruik te blijven maken van verouderde apparatuur, of gebruik te maken van de computer van partner of kinderen om op het bedrijfsnetwerk in te loggen, creëren werknemers situaties die voor een werkgever niet altijd te controleren en in de hand te houden zijn.