DEN HAAG - Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de Belastingdienst, stapt over naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij treedt daar dit najaar in dienst als inspecteur-generaal. Het kabinet ging vrijdag akkoord met haar benoeming.

Thunnissen werkt sinds 1975 bij de Belastingdienst, sinds 2000 als de hoogste baas. Dit voorjaar drong de Tweede Kamer erop aan dat zij een nevenfunctie als lid van de raad van toezicht van een ziekenhuis in Delft opgaf. Zo zou belangenverstrengeling worden voorkomen.

Het ziekenhuis zou de btw-regels enkele jaren geleden hebben omzeild. Een naheffing door de fiscus van 104 miljoen euro was het gevolg. Thunnissen ontkende elke betrokkenheid. Premier Jan Peter Balkenende zei vrijdag dat de overplaatsing niets met de zaak heeft te maken.